UTFÖRDA PROJEKT


Barktrumma

Hårt åtgången barktrumma, mycket stort slitage

Bassäng tätning

Bassängen läcker i fogar på flera ställen

Bassänger - Gjuteri

Vattenblästring och kompositbeläggning av slambassäng

Bassänger - Pappersindustrin

Reparation av kant på sedimenteringbassäng med Kompositmaterial ARC 791 V.

Bassängkant - Pappersindustrin

Renovering av bassängkant

Beläggning av skruv

Rep av skruv samt beläggning

Beläggning av vals

Blästring och beläggning av ledvals

Beläggning av vals

Korrosion samt glasfibersläpp

Betong - Gjuteri

Vattenblästring och komposit beläggning av bassäng

Betong - Massabruk

Beläggning av golv asklakning med ARC 791 och ARC CS4.

Betong - Vattenkraft

Beläggning av 30m2/tunnel i minst 10 tunnlar med 10 mm ARC 791

Betongfundament - Massaindustrin

Målning av fundament till råvattenpump

Betonggolv/Fundament

Frätskador på golv och fundament

Betongskydd

Frätskador på betong

Golv - Kemikalieresistent

Betongen angripen av kemikalier

Golv - Massabruk

Beläggning av golv med ARC CS4

Hydraulcylinder - Pappersbruk

Beläggning av hudraulcylindrar med ARC S2

Hållare till omrörare

Korrosionsproblem

Invallning

Frätskador Invallning

Invallning - Massabruk

Tvättning samt beläggning med ARC CS4

Kantreperation på vals

Kompositbeläggning av valskant

Kantreperation på vals

Kantlyft/underkorrosion på gummibeläggning

Kemikalieresistenta - Blyindustri

Hetvattentvättning och kompositbeläggning av vägg

Kompositbeläggning av suglåda

Massabruk - Kompositbeläggning

Kona - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av kona med MXHT Värme härdning

Krosspump - Pappersindustri

Service av kompositbeläggning i krosspump.

Kvarn - Livsmedel

Blästring och kompositbeläggning av kvarn med ARC 855

Labyrintringar - Vattenkraft

Spacklas upp med ARC 858 samt alla ytor ska läggas med två lager ARC 855 Grå

Lager samt lagerhus

Byte av lager samt beläggning av lagerhus

Lagerhus - Pappersindustri

Målning av 4 st lagerhus

Lagerhus på pappersbruk

Beläggning av lagerhus med ARC 855

Lagring - Pappersindustri

Blästring och Komposit beläggning av lagring

Ledvals

Kompositbeläggning av ledvals

Ledvals

Dåligt belag på ledvals

Ledvals - Pappersindustri

Blästring och kompositbeläggning av ledvals med ARC S2

Massatillverkning - Kemikalieresistent

Kemikalieangrepp och fel lutning på golv

Målning av Växellådor

Målningssystem enligt OS2C3

Oljekylare

Rengörning av tuber samt beläggning av gavlar m 855 på oljekylare.

Paraskruv - Pappersindustri

Skruv som varit påläggsvetsad och utan avtagbara riva tänder

Pump

Rostangripen Pump

Pump - Avloppsreningsverk

Blästring och kompositbeläggning av pumphus o pumphjul.

Pump - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av pump Z 25181

Pump - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av råvattenpump Z23-708

Pump - Pappersindustrin

Blästring och kompositbeläggning av kylvattenpump Z22-356 avdelning vattenverk.

Pump - Pappersindustrin

Blästring och kompositbeläggning av kylvattenpump Z22-356 avdelning vattenverk.

Pump - Petrokemi

Beläggas med arc 858 för att bygga upp skadorna sen skall huset beläggas med arc 855

Pump - Petrokemi

Blästring samt ytbehandling med ARC 855, ARC 858

Pump - Vattenverk

Kompositbeläggning av våtdelar i KSB pump

Pumpar - Energiverk

Blästring och kompositbeläggning av pumphus och pumphjul med ARC BX2

Pumpbeläggning

Blästring och kompositbeläggning av vätskeberörda delar i pump

Pumpbeläggning

Kompositbeläggning av pump

Pumphjul - Avloppsreningsverk

Blästring och beläggning med ARC 858 o 855 i två lager på KSB pump.

Pumphus

Slitage av pumphus

Pumphus

Slitageskador på pump

Pumphus utan hjul med slitringar

Beläggning av pump med ARC 855

Pumpslitage

Pumpen mycket sliten

Rotor - Livsmedel

Beläggning av Rotor med ARC 855

Råvattenpump

Råvattenpump med korrosionsskador

Rörböj - Vattenverk

Blästring och kompositbeläggning av rörböj 400mm längd 1000mm. Beläggs med ARC 855.

Schaberhållare - Pappersindustrin

Beläggning av schaberhållare med s2

Skruv - Avloppsreningsverk

Blästring och kompositbeläggning av transportskruv med ARC BX2.

Skruv - Pappersindustri

Renovering av skruv

Skruvar - HTS

Blästring och kompositbeläggning av HST skruvar

Skruvar - Pappersindustrin

Renovering av 2st transportskruv

Skruvslampump - Avloppsreningsverk

Renovering av pumphus med ARC 858, ARC 855

Slampumpbeläggning

Beläggning av slampump

Sliten kvistkona

Svetslagning och kompositbeläggning, bx1

Suglåda - Massabruk

Blästring och kompositbeläggning av suglåda.

Suglåda - Pappersindustri

Bättringsmålning av suglåda för sugpress.

Suglåda - Pappersindustri

Beläggning av suglåda.

Utsliten pump

Slitage+kemikalier i Pumphus, lite rester av klordioxid

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av vals innefattande:

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av 2 st valsar

Valsar - Pappersindustrin

Renovering av 3 st ledvalsar innefattande:

Valsar - Pappersindustrin

Kantreparation med Kompositmaterial

Valsservice

Krackelerad beläggning

Vattenkraft - Golv

Durkplåten rostar och är hal

Växellåda - Pappersindustri

Målning av växellåda